โครงการบริการวิชาการและบูรณาการการวิจัย SME กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลวังยาง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 -17.00 น.

DSC00399 DSC00396 DSC00404 DSC00394 DSC00275 DSC00274 DSC00278 DSC00392 DSC00276 DSC00277 DSC00289 DSC00288 DSC00278 DSC00290 DSC00273 DSC00255 DSC00253 DSC00249 DSC00245 DSC00236 DSC00388 DSC00377 DSC00229 DSC00310 DSC00309 DSC00295 DSC00296 DSC00314 DSC00317 DSC00318 DSC00321 DSC00328 DSC00334 DSC00337 DSC00359 DSC00353 DSC00349 DSC00356 DSC00361 DSC00362 DSC00363 DSC00385 DSC00233 DSC00232 DSC00229 DSC00286 โครงการ SME