ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ BIKE FOR HEALTH

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ BIKE FOR HEALTH

ด้วยจังหวัดสกลนคร เชิญชวนให้ทุกส่วนราชการ และทุกภาคี เครือข่าย ตลอดจนผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยาน

ร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ BIKE FOR HEALTH ในวันที่ 15 ของเดือน และสำหรับเดือนมิถุนายน 2559

กำหนดจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ในวันพุธ 15 มิถุนายน 2559 โดยเริ่มต้นปล่อยจักรยาน

เวลา 16.00 น. ณ บานรวมใจไทสกล