ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุยประจำปี 2559

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เเละกำหนดการเช่าชุดครุย ประจำปี 2559 ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 เเละชำระเงินได้ที่งานคลังอาคาร 10 ชั้น 1 – ระบบยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อ่านเพิ่มเติม “การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุยประจำปี 2559”

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดให้ทดสอบความสามรถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559ซึ่งมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ -ปีการศึกษา2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านครั้งเดียว” (ติดตามผลครั้งที่ 5)

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ BIKE FOR HEALTH

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์อาจารย์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559”

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559
ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 843 อาคารกาญจนาภิเษก อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2559”

โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การวิพากยหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) ในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 843 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “โครงการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”

ประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประชุมสัมนาสภามหาวิทยาลัยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
หัวข้อการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา”
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3   อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่านเพิ่มเติม “ประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะวิทยาการ อาคาร 8 อาคาร 4 และอาคาร 13 อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล”

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ

146
146
internship
145
146
144
135

Facebook Page