ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน โครงการประกวดการผลิตสื่อ Clip Video สารคดีในหัวข้อ “ประวัติ วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์จากคราม”

ชิงเงินรางวัลรวม 12,000 บาท รับสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ถึง 10 กุมพาพันธ์ 2560 ณ ห้องสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คลิก ดาวน์โหลดใบสมัครและเงื่อนไขการสมัคร

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุยประจำปี 2559

การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เเละกำหนดการเช่าชุดครุย ประจำปี 2559 ตั้งเเต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 เเละชำระเงินได้ที่งานคลังอาคาร 10 ชั้น 1 – ระบบยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อ่านเพิ่มเติม “การยืนยันการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเเละกำหนดการเช่าชุดครุยประจำปี 2559”

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดให้ทดสอบความสามรถทางภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559ซึ่งมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
รายชื่อผู้ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ -ปีการศึกษา2559

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านครั้งเดียว” (ติดตามผลครั้งที่ 5)

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ BIKE FOR HEALTH

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์อาจารย์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 คณะวิทยาการจัดการ

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 คณะวิทยาการจัดการ
ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมภูพานเพลช อ่านเพิ่มเติม “งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 คณะวิทยาการจัดการ”

โครงการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โครงการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
วันที่ 22 ธันวาคม 2559 ณ ห้อง 843 อาคารกาญจนาภิเษก คณะวิทยาการจัดการ อ่านเพิ่มเติม “โครงการวิพากษ์หลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์”

อบรมเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมผ้าฝ่ายธรรมชาติเมืองสกลนคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมผ้าฝ่ายธรรมชาติเมืองสกลนคร ในวะนที่ 15 ธันวาคม 2559
เวลา 07.45 -17.00 น. ณ กลุ่มทอผ้าย้านาขาม 30 หมู่ 7 บ้านนาขาม ต.ธาตุเชิงชุม
อ.พรรณานิคม จ.หวัดสกลนคร  อ่านเพิ่มเติม “อบรมเชิงปฏิบัติการ วัฒนธรรมผ้าฝ่ายธรรมชาติเมืองสกลนคร”

ขอเชิญร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคลสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอเชิญร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคลสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมพิธีถวายคำปฏิญาณ และถวายพระพรชัยมงคลสามเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2559”

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

146

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 20 มกราคม 2560

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ

146
146
internship
145
146
144
135

Facebook Page