ข่าวเเละประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ภูพานเกมส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ภูพานเกมส์
18-23 ธันวาคม 2559 การแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 40
26-27 ธันวาคม 2559 การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49

อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ

146
146
internship
145
146
144
135

Facebook Page

RSS ข่าวสารประจำวัน