ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในระหว่างวันที่  12 -14 พฤศจิกายน 2559 และ 16 -18 พฤศจิกายน 2559

มุฑิตาจิต ปีที่ 61 ยกข้อยอขวัญวันเกษียณ

มุฑิตาจิต ปีที่ 61 ยกข้อยอขวัญวันเกษียณ
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป
ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญชม นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกีตรติ วันที่ 9-11กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญชม นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกีตรติ วันที่ 9-11กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บัวบาทยาตรา”ความสุขที่ผลิบานในทุกหยอมหญ้า ตามรอยพระบาทที่ยาตรา ไปทรงแก้ไขปัญหาของพสกนิกร” พบกับกิจกรรมหลากหลาย ประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญชม นิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกีตรติ วันที่ 9-11กันยายน 2559 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีกำหนดให้ทดสอบความสามรถทางภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ซึ่งมีผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

อ่านเพิ่มเติม “ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559”

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รายละเอียดการรับสมัคร  😀 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม

หัวข้อข่าว

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ปีการศึกษา 2559

รับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประเภทรับตรง (ในเขตจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ) ประจาปีการศึกษา2560

อบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่านครั้งเดียว” (ติดตามผลครั้งที่ 5)

ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ BIKE FOR HEALTH

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเว็บไซต์อาจารย์ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมบริการวิชาการ : วิทยากรร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร

กิจกรรมบริการวิชาการ : วิทยากรร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2559 ณ สุมนตรีรีสอร์ท อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “กิจกรรมบริการวิชาการ : วิทยากรร่วมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร”

สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ

คณะวิทยาการ จัดสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง 843 อาคารกาญจนาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม “สอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ”

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

ผศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

ระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดการ

146
146
internship
145
146
144
135

Facebook Page