ข่าวเเละประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มทักษะด้านต่างๆ นอกเหนือไปจากที่เรียนในชั้นเรียน ดังนั้นศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงใคร่เชิญชวนคณะต่างๆร่วมเสนอโครงการโดยมีconceptและแนวทางการจัดโครงการ อ่านเพิ่มเติม “โครงการฝึกอบรมระยะสั้น(Short Course Training Project) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม”
ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญาญาพื้นบ้าน “มูนมังอีสาน มหัศจรรย์ผ้าย้อมคราม””

มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก

“มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก” ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  อ่านเพิ่มเติม “มหกรรมภูมิปัญญาสมุนไพรกลุ่มสนุก”

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา ตึก 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA”

ข่าวสมัครงาน

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  , นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  , เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ) อ่านเพิ่มเติม “ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา”

ภาพกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA
ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 -16.00 น.
ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA”

โครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

เมื่อวันที่ 19  มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมโครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25  ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มกราคม 2561
ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ภายในงานมีการเซ็นต์สัญญาบันทึกความร่วมมือด้านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยมี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอันได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและ4.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กิจกรรมครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกองเชียร์
2. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง หมอลำ ประเภทหญิง
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลผสม
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
7. รางวัลชนะเลิศ การประกวดดาว
8. รางวัลชนะเลิศ การประกวดเดือน
อ่านเพิ่มเติม “โครงการวิทยาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25”

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักสึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การเป็นผู้ประอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0)

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การเป็นผู้ประอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0)
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ณ ห้องสัตบงกต อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักสึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การเป็นผู้ประอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0)”

สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ่านเพิ่มเติม “สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับคณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับคณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกาญจน์ เกิดมาลัย
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี ยีมิน
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ อักขระ อ่านเพิ่มเติม “พิธีมอบโล่รางวัลให้กับคณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

คณะวิทยาการจัดการ

Fms Caleandar

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วารสารหนองหารหลวง

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2558

146

ข้อมูลรายชื่อบัณฑิตและห้องฝึกซ้อมย่อยคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 20 มกราคม 2560

คู่มือ / เอกสารประกันคุณภาพการศึกษา

คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
คู่มือ-พ.ศ.2557-133x180
edpex16cover-209x300
 edpex16cover-209x300

Facebook Page

VDO แนะนำคณะวิทยาการจัดการ

VDO แนะนำการจัดการความรู้ KM คณะวิทยาการจัดการ

สื่อความรู็เคลื่อนไหน ITA Info Graphics